• Latest News

  2 Eylül 2017 Cumartesi

  TÜRK-ARAP SAVAŞLARI  TÜRK- ARAP SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI VE NASIL DEVAM ETTİ?


  İSLAMİYET'İN yayılma süreciyle birlikte hızlanan cihat Hz. Osman döneminde ilk kez Ceyhun nehrini aşmasıyla Türk- Arap Savaşları başladı.

  Uzun bir süre 2. Göktürk Kağanlığı sürecinde bir başarı elde edilemedi.

  Emeviler zamanında ise işleri hızlandıran Kuteybe, Göktürk Kağanlığını Çin'in entirikalarıyla zayıflamasıyla birlikte Horasan, Maveraünnehir ve Soğd bölgelerinde hakimiyeti sağladı. Bu hakimiyeti sağlayış ne yazık ki çok kanlı oldu. Fergana'ya kadar ilerledi. Bu bölgedeki küçük Türk Hanlıkları birleşememesinden dolayı hızlı bir harekat alanı buldu.

  Ancak Türgiş devletinin tekrar gün yüzüne çıkmasıyla intikam arzusuyla Türkler savaşa girişti. Sulu Kağan komutasında Araplar Ceyhun'a kadar kovalandı.

  Ancak yine Çin kardeşi kardeşe düşürdü. Kül Çor ile arası açılan Sulu Kağan birbirine girdi. İpleri Kül Çor aldı. Ancak bir gaflet sonucu Horasan valisi Nasır'a yenilerek Türgiş Kağanlığını sonunu getirdi.

  Daha sonra seçilen kağanlardan Bahadır Tudun'un şehri Taşkent ne yazık ki Çinliler tarafından yağma edildi ve son Türgiş Kağan'ı öldürüldü. Oğlu Tarhan Karahanlılar birleşerek Talas Savaşında Arapların yanında yer almasıyla bir süre Türk Arap savaşları durdu. Abbasiler ile ittifak sağlandı.

  Türklerin İslamiyet ile tanışma süreci bu kanlı savaşların ardında yaşanmıştır.


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: TÜRK-ARAP SAVAŞLARI Rating: 5 Reviewed By: Unknown

  Find Us On Facebook

  Scroll to Top