• Latest News

  26 Mayıs 2017 Cuma

  "OĞUZ KAĞAN KİMDİR?" RESİMLİ ANLATIM  "OĞUZ KAĞAN KİMDİR?" 
  SORUSUNA BAŞKA BİR SORUYLA YANIT VEREBİLİRİZ.

  Türklere bir uyarıcı gelmiş midir?
  Soruya cevaben:


  Kimi tarihçilerimize göre bu uyarıcı Türklerin Kağanı Atam Oğuz olabilir?
  Peki Atam Oğuz Zülkarney (a.s) olabilir mi?
  Kur’an-ı Kerim’de, Kehf Suresi’nde Zülkarneyn unvanı ile bir cihangirden bahsedilmektedir. Müfessirler, tarihe bakarak, bu cihangirin kim olabileceğini araştırmışlardır. Vanî Mehmet Efendi (ölümü 1684) ve ondan istifade ederek İsmail Hamî Danişmend gibi âlimlerimiz bu konuyu etraflıca inceleyerek bu cihangirin Oğuz Han olduğunu söylemişlerdir. En büyük Türk müfessiri Hamdi Yazır da bu görüştedir. O, Zülkarneyn’in manevî bir set yaptığını, bunun da Türkler olduğunu söylemektedir. Türkleri güçlü hale getirenin de, ataları Oğuz Han olduğuna göre, bu kıymetli âlimimiz, zımnen, “Zülkarneyn Oğuz Han’dır” demektedir. O, milletini bozgunculara karşı set yapmıştır.


  Bize bu çıkarım  Oğuz Kağan'ın Türklere gelmiş olabilecek bir uyarıcı olabileceği hususunda fikir vermektedir. Peki bunu destekleyecek unsurlar var mıdır?
  Hayatına bir göz atalım.


  M.Ö. 217, 2000 yıl önce Ötüken'de dünyaya geldi, Oğuz Kağan


  Ad aldı Bağatur (kahraman), nam saldı…
  Savaş ve kan içinde,
  Bir düşmanın elinde esir kaldı,
  Ancak esareti bitmedi
  İktidar hırsıyla Kara Han, oğlunu kendiden uzaklaştırdı.  Bir gökbörü uludu
  Ululandı Türk
  Korkuyu yenmek, karanlığı boğmak için
  Yedi kat gökleri yaratan O ilahi irade
  Kut verdi Türk’e, Töreyi yaşatmak için!


  Kutlanan Türk, 
  Bir olana çağırdı...


  Türk boyları çağlayanlar gibi,
  Küfür ve dalaletten
  Gök Tengri’nin hidayetine
  Zulmetten murada koştu

  Islık çalarken gökler
  Bir avuç insan ölümü araladı

  Ecelin pençesinde ata - oğla karşı
  Zulmet nura…
  Bir ilahi fırtına, çığlık çığlığa bir diriliş


  Göklerde bir seda,
  Ok atan milletlerin, uzların hanı, Oğuz Han
  “Ey Türk!
  Senin ilini ve töreni kim bozabilir,


  Titre ve özüne dön!”

  Oğuz Kağan atalarını yenerek Töre'yi koydu.

  Töre, Töreli olan yani Türk demekti...

   Ve oğullarına hüküm ferma etti.

  Artık yurdum oğullarıma emanet. Bozoklar yurdumda otursun hâkimiyeti diri tutsun. Üçoklar sarsılmaz güç ve kuvvetleriyle Gök Tengri’nin eşsiz töresini korusun, kollasın, acuna duyursun. Ben Gök Tengri’ye borcumu ödedim. Artık köşeme çekilme zamanım geldi. Bu benim son şölenim. Yerime bundan gayrı Gün Han geçecek. Acun durdukça Gök Tengri’nin adı ve buyruğu Türk burçlarında yükselerek, cihana barış getirecek.

  Kısaca Oğuz Kağan'ın hayatı destanla ilişkili olarak bu şekilde...

  Ve Zülkarneyn (as) benzer özellikler ise
  her ikisinde de 
  Çin'de Demir Kapıya kadar uzanan bir imparatorluk...  Atam Oğuz'da yaptığı savaşlar neticesinde geniş topraklar hükmetmiş
  bir hükümdardır.
  Ordos Savaşları
  Baideng / At Rengi Kuşatması
  Bu büyük imparatorluğun yaşadığı mücadelelerdir.


  Bu mücadeleler sonrasında adı Bağatur olan yani kahraman anlamına gelen Kağan Uzların kağanı Oğuz Kağan olarak nam salmıştır.
   Çinli kaynaklarda ise Bağatur/Maotun şeklinde yabancı kaynaklarda ise Mete olarak bilinmektedir.


  Atam Oğuz Aşina soyundan gelen Yafes'in neslindendir.

  Bu Aşina Türk'ünün yaptığı savaşlar Türk töresini ve nizamını acuna duyurmak için yapmıştır.
  Töre demek Türk için kutlanmış kağanın Gök Tengri adına uyguladığı
  kanun, nizam ve ahlaki öğretilerdir.
  Tüm bu savaşlar ;


  Töreyi yaşatmak için!
  yapılmıştır.
   geriye...

  İlelebet!

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: "OĞUZ KAĞAN KİMDİR?" RESİMLİ ANLATIM Rating: 5 Reviewed By: Unknown

  Find Us On Facebook

  Scroll to Top