• Latest News

  5 Nisan 2017 Çarşamba

  HİÇ BİTMEYEN TÜRK-HAÇLI SAVAŞLARI
  HİÇ BİTMEYEN TÜRK-HAÇLI SAVAŞLARI
  Türkler Talas Savaşı sonrası (750) İslam dinini hepten kabul etmesiyle birlikte akın ve gaza ruhuyla yolları arşınlamışlar, nice zorluğa nice küffara galebe çalmışlardır.
  Ve Türklük İslamiyet ile bütünleşmiştir.
  Bu bütünleşmenin sonucu olarak gerçekleştirilen Orta Doğu fetihlerinin ardından Haçlı seferleri sökün etmiştir.
  İşte bu haçlı seferleri sonrasında, İslamı korumak adına bendesini can siper eden Müslüman Türk Çerileri, Şanlı Komutan ve Sultanları rahmetle anıyoruz.

  1. Haçlı Seferi - 1. Kılıç Arslan
  1. Haçlı Seferi - 1. Kılıç Arslan
  Tarihteki ilk Haçlı Seferi’nin Bizans kralı I. Alexius’un isteği üzerine resmen Türklere karşı yapıldığı bilinmektedir. Papa II. Urban’ın çağrısına kulak veren Haçlılar, 1096 yılında toparlanıp İstanbul şehrine yola çıktılar. Bizanslılar Frenkleri şehre aldıktan sonra şehrin harap edilmesinden dolayı pişman olmuş olsalar da, fazla ses çıkaramadılar.
   Anadolu’ya girdiğinde ‘Frank Ordusu’, henüz 17 yasında olan Kılıç Arslan tarafından mağlubiyete uğratıldı. Bu özgüven ile yönünü Malatya’ya, Danışmentli Türkmenlerinin yönüne çeviren Kılıç Arslan, kulağına gelen Frenk tehlikesini (Frenkler gelmeye devam ediyordu) hafife aldı ve pek önlem almadı. Bunun üzerine Frenk ordusu Kılıç Arslan’ı bozguna uğrattı ve 1097 yılında Antakya’yı muhasara etti.
     Antakya’ya giren Haçlılar müslüman ahaliyi katletti. Bunun üzerine Selçukluların Musul ‘atabeyi’ Kerboğa, büyük bir kuvvetle Haçlı Ordusuna saldırdı. Ağır kayıplar alan Haçlılardan az bir kısım kaçıp 1099 yılında Kudüs’e ulaştılar. Burada müslüman ve yahudilerin karşı koymalarına karşın Kudüs Krallığı’nı kurmaya muvaffak oldular.
     Daha sonra Sur (Tyre) şehrini muhasara eden Frenklere karşı, Sur halkı Şam’da bulunan Selçuklu atabeyi Zahirüddin Tuğtekin’den yardım istediler, şehir kurtarılırsa Sur’u atabeyi verecekleri taahütünde bulundular. Tuğtekin Frenkleri mağlup etti, ama Sur halkı şehri atabey’e teslim etmediler. Bunun üzerine Türk soylu Zahirüddin Tuğtekin‘Ben bunu Allah’ın ve müslümanların rızası için yaptım, kendim için ve taht içín değil’diye karşılar.
      1101 yılında Frenkler gelmeye devam eder fakat Kılıç Arslan onları, Halep emiri Fahrulmülk Rıdvan ve Danışmentli Türkmenleri ile birleşerek mağlup etti ve Anadolu’yu Haçlılara geçiş olarak kapattı.

  2. Haçlı Seferi - I. Rükneddin Mesud ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi
  2. Haçlı Seferi - I. Rükneddin Mesud ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi
  Zengiler, Oğuz Türkmenlerinin Afşar boyundandır. Ve Frenk akınlarına karşı mücadelesi ile tanınıtlar.
      Frenkler geçtikleri topraklarda çeşitli devletler kurmuşlardı. Bu arada islam kuvvetleri de Türk soylu Musul ve Halep atabey’i İmadeddin Zengi tarafından toparlandı. 1144 yılında Urfa Kontluğunu yıktı ve Urfa’yı geri aldı. Bunun üzerine Papa ikinci bir sefer çağrısı yapmıştır.
      2. Haçlı Seferi’nde Almanya İmparatoru III. Konrad ve Fransa Kralı VII. Louis, ordularının başına geçerek  Anadolu'ya girdi.Ancak, Anadolu Selçuklu sultanı I. Rükneddin Mesud ve Halep Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi başta olmak üzere her yerde Türk ordularının direnci ile karşılaştılar. Sonuçta çok küçük bir birlik ile Kudüs'e ulaştılar. Birinci Haçlı seferi sırasında kurulmuş bir Haçlı devleti olan Kudüs Krallığı'ndaki Hristiyanlarla birleşerek Suriye'yi ele geçirmek istediler.Şam’ı almaya karar kılan Frenkler, Şam’ı muhasara ettiler. Bu arada İmadeddin Zengi’nin oğlu Musul atabeyi Nureddin Zengi (1118-1174) Şam’a geldi ve Haçlıları dağıtarak şehri ele geçirdi. Antakya prensi Raymon yardıma gelse de, ordusu imha edilip, kendisinin kesilen başı Zengi’ye teslim edildi. Nureddin Zengi ise bunu halifeye yolladı. Bu girişim başarılı olamayınca ülkelerine döndüler. İkinci Haçlı seferi ilkinin aksine Haçlılar açısından tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  3. Haçlı Seferi - Selahaddin Eyyubi
  3. Haçlı Seferi - Selahaddin Eyyubi
  Selahaddin Eyyubi'ye (Kudüs Fatihi ) tarih boyunca farklı etnik kökenler atfedilmiş, çeşitli milletler mirasını sahiplenmişlerdir. Yaygın görüş Selahaddin'in Kürt kökenli  olduğu yönündedir ancak Türk veya Arap olduğu yönünde görüşler de vardır Nureddin Zengi’nin komutanlarındandır.
      Selahaddin Eyyubi'nin 4 Temmuz 1187'da Hıttin Muharebesi'nde Haçlılar Kudüs Krallığı ordusunu imha eden büyük galibiyetinden sonra Kudüs'ü bir kuşatmadan sonra 2 Ekim 1187'de tekrar ele geçirmesi üzerine Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, 100.000 kişilik bir ordu ile Anadolu'ya girdi. Fransa Kralı II. Filip ve İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard Akdeniz yoluyla Akka'ya çıktılar ve şehri zaptettiler. İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard birkaç defa Küdüsü ele geçirmek için hücumda bulundu ise de Selahattin Eyyubi'nin gayet başarılı taktikleri dolayısıyla Kudüs'ü tekrar Haçlılar eline geçirmeyi başaramadı. Bu olay Selahattin Eyyubi'nin İslam aleminde önemini artırıp sevilmesine neden oldu.

  4, 5 ve 6. Haçlı Seferleri
  4, 5 ve 6. Haçlı Seferleri
  Dördüncü Haçlı Seferi
     Mısır'a ve oradan Filistin'e gitmek niyetinde olan bu güruh Venediklilerini yönlendirmeleriyle Constantinepol’ü talan ettiler. Orta Doğu’ya geçemediler bile.Beşinci Haçlı Seferi
  Kutsal Şehrin anahtarlarının Mısır'ın elinde olduğuna inanan Papa asıl amacı Mısır’ın zenginliklerine ulaşmak olsa da bunu başardı. Kudüs Krallığı Dimyat üzerine yürüdü. Dimyat düşünce Kahire’ye yöneldi. Fakat bu Haçlı ordusu Mansure yakınlarında sel mevsiminde yükselen Nil Nehri ve Eyyubiler tarafından yıkılan nehir kenarı duvarları dolayısı ile etrafı su ile kaplı bir yüksek arazide mahsur kaldı ve bu arazinin de etrafı sarılınca ordu teslim oldu.Altıncı Haçlı Seferi     Bu diplomatik savaşta Kamil bin Adil, Roma Germen İmpartoru II. Friderich ile anlaşarak Kudüs’ü teslim etti. Belki de amacı bu boş savaşlara bir son vermekti. Oysa ki Kudüs Doğu’nun zenginliklerine ulaşmada kitleleri toplamak için sadece bir bahaneydi ve sonuçta onu gösteriyor.

  7. ve 8. Haçlı Seferleri - Baybars
  7. ve 8. Haçlı Seferleri - Baybars
  Yedinci Haçlı Seferi - Baybars
    Yedinci Haçlı Seferi, Fransa Kralı IX. Louis tarafından sevk ve idare edildi. Mısır'da Dimyat'ı zapteden IX. Louis buradan Kahire üzerine yürüdü. Baybars ve Memlük Çerileri  Mansure kalesi õnünde yapılan muharebede Haçlıları ezgi geçti. Dimyat'a geri çekilmekte iken Fariskur Muharebesi'nde Haçlı ordusu tamamiyle bozguna uğratılıp elemine edildi ve Fransız Kralı esir düştü. Dimyat'ı geri vermek kaydıyla ve büyük bir fidye ödedikten sonra serbest bırakıldı ve 4 yıl sonra ülkesine geri döndü.
  Sekizinci Haçlı SeferiTunus'a sefer düzenleyen IX. Louis ve ordusunun yarısı veba salgını nedeniyle öldü.

  Dokuzuncu Haçlı Seferi - Kutuz ve Baybars
  Dokuzuncu Haçlı Seferi - Kutuz ve Baybars
  1260 yılında Moğollar, Gürcüler ve Kilikyalı Ermeni şovaleyeler ile birlikte Mısır’a hakimiyet kurmuş olan Türk Memlüklere karşı savaşa giriştiler. ‘Ayn Çalut Savaşı’ diye bilinen bu savaşta 20 000 neferlik iki denk ordu karşılaşmış, Türk-Mısır Devleti Seyfettin Kutuz ve Baybars kumandasında Moğolları (İlhanlı Devleti) mağlup etmişti. Bu Cengiz Moğolları’nın aldıkları ilk yenilgidir.
      Haçlılar 1271 yılına kadar toplam 8 Haçlı Seferi organize ettiler. 1271-1272 yılında yapılan Dokuzuncu Haçlı Seferi, İngiltere kralı I. Edward önderliğinde Türk-Mısır sultanı Baybars’a karşı yapıldı. Moğollar ile çatışan Memlüklere karşı Frenk-Moğol ittifakı ümit eden Haçlılar, Moğolların kendilerine sempatiyle baktığını biliyordu. Moğollar başarılı bir şekilde Şam’a saldırsa da, Frenkler ile koordine hareket edemiyorlardı. Daha önce Moğolların Türk-Mısır Devleti tarafından mağlup edilmesi, Frenkleri korkutuyordu. Bu Haçlı Seferi’nin son sefer olacağını hissediyor gibiydiler. 1268 yılında Antakya düşmüştü. Trablus Kontluğu 1289 yılında sona erdiliyor, 4 nisan Akko kalesi kuşatılıyor ve Türk-Mısır Devleti’nin Bahri Hanedanlığı Haçlıları Ortadoğu’dan tamamen söküp atıyordu.
    Nasıl ki Haçlılara ilk darbeyi Türkler vermişti, son darbeyi de Türkler vurmuştur. Bu savaştan sonra Haçlılar bir daha Ortadoğu’ya gelmediler. Fakat Haçlı Seferleri devam etti, hemde yine Türklere karşı.

  Bitmek Bilmeyen Haçlı Seferleri - Osmanlı
  Bitmek Bilmeyen Haçlı Seferleri - Osmanlı
  Ortadoğu’da biten Haçlı Seferleri Türkler için bitmiyordu. Osmanlı’nın Avrupa’ya ilerlemesi nedeniyle titreyen Avrupa, 1396 yılında yekün olarak birleşerek 1396 yılında Niğbolu’da (Nicopolis) buluşuyordu.Fransa Krallığı, Macaristan Krallığı, Eflak, Cenevizliler, Venedikliler, Bulgarlar, İskoçya Krallığı, İngiltere Krallığı ve Kutsal Roma İmparatorluğu’na bağlı bazı birlikler I. Bayezid ve Çandarlı Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratılıyordu.
  1444 yılında bu kez Batı Avrupa’nın pek itibar etmediği bir Haçlı Seferi organize edilmişti. Papa’nın Türkler iyi durumda değil, Türkleri Avrupa’dan atmak için fırsat doğdu demesi üzerine Macaristan, Polonya, Eflak ve Sırplar birleşip Osmanlı’ya karşı savaşmıştır. II. Murat bu orduları mağlup etmiş, bu savaş şanlı tarihimize ‘Varna Zaferi’ olarak geçmiştir.
  Papa’nın yoğun çabalarına rağmen Hristiyan Alemi’nin Haçlı Seferi organize etme de oldukça kayıtsız kaldığı İstanbul’un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi ardından, 1456 yılında küçük çaplı Haçlı Ordusu kurulmuştur. Belgrad şehrini kuşatan Fatih Sultan Mehmet Han, Macar Krallığını korumaya gelen Sırp ve Avrupa’lı Haçlıları karşısında bulmuştur. Janoş Hünyadi komutasındaki Macarlar, Belgrad’ı zor da olsa korumayı başardılar.‘Kuşatma, sonunda büyük bir savaşa dönüştü. Hünyadi'nin komutasındaki ani karşı saldırı ile Osmanlı kampını istila etmesi sonucunda, yaralanan Fatih Sultan Mehmet kuşatmayı kaldırmak ve geri dönmek zorunda kaldı. Bu arada Macar kampındaki vebaya yakalanan Janoş Hünyadı, savaştan üç hafta sonra oldu.’
  Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğuna karşı pek Haçlı Seferi organize edilmemiştir. Osmanlı Avrupa’ya girmiş, yerleşmiş ve uzun bir müddet hükmetmiştir. Avrupa için Tanrı tarafından yollanan ‘gazap verici orduyken’ islam alemi için ‘İslamın Kılıcı’ olmuşlardır.

  Haçlı Balkan Devletleri - Osmanlı
  Haçlı Balkan Devletleri - Osmanlı
  Balkan Savaşları
  Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ karşısında Osmanlı Devleti...

  Haçlı İtilaf Devletleri - Türkiye
  Haçlı İtilaf Devletleri - Türkiye
  Kurtuluş Savaşı'nda cihana karşı bir devlet. FransaİngiltereİtalyaYunanistanRomanyaABD Haçlı Devletlerine Kafa tutan bir millet Türkiye...

  Ve Savaş Hala Devam Ediyor...
  Ve Savaş Hala Devam Ediyor...
  Ortadoğu yangın yeri... Bir tarafta ABDRusyaİngiltereAlmanyaFransa bir yanda Türkiye...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: HİÇ BİTMEYEN TÜRK-HAÇLI SAVAŞLARI Rating: 5 Reviewed By: Unknown

  Find Us On Facebook

  Scroll to Top