• Latest News

  26 Kasım 2016 Cumartesi

  Sultan bAYBARS Kitabı
  SULTAN AYBARS'IN KISACA HAYATI;

  Memluk hükümdarıdır (1223/1228 ? – Şam 1277) 
  Asıl adı: El-Meliküfz-Zahir Rüknettin. YA DA bilinen adıyla Sultan Baybars  Küçük yaşta tutsak edildi. Serbest kalınca Memluklar arasına katılarak zeka ve yeteneğiyle kısa sürede kendini gösterdi. Memluk Ordusu’nda başarılı hizmetler gördü. Mısır’ı ele geçirmek isteyen Fransa Kralı St. Louis’nin tutsak alınmasında rol oynadı. Bu arada Turanşah’ın öldürülmesinde de görev yaptığı için, Aybeg tahta çıkınca Şam’ a kaçmak zorunda kaldı. Kutuz’un sultan olması üzerine onun hizmetine girdi. Moğollara karşı, Suriye’ye gönderilen Mısır Ordusu’nun öncü birliklerine komuta ederek düşmanı yenilgiye uğrattı (1260). Kutuz’u 22 Ekim 1260’ta öldürttükten sonra Memluk emirlerince oy birliğiyle hükümdar seçildi. 


  Kahire’ye döndüğünde Kutuz’un koyduğu ağır vergileri kaldırınca Mısır halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Hülagu’ nun Bağdat’ı ele geçirmesi üzerine, kaçarak Kahire’ye gelen Halife el-Zahir’ in oğlu Ahmet’e biat ederek İslam dünyasının koruyucusu durumuna yükseldi. Böylece İslam hukuk geleneğine göre, hükümdarlığı meşruluk kazanan Baybars, yeni halifeyi de yanma alarak 3 Eylül 1261’de Suriye Seferi’ne çıktı. Halife, Bağdat’a yürürken Hit yalanında Moğollarca öldürülünce, Baybars Kahire’ye döndü. Daha sonra Kerek üzerine yürüdü ve buradaki Eyyubi hanedanını yok etti. 1264’te de Birecik’i Moğollardan kurtarmak amacı ile Suriye’ye sefer düzenledi. 

  1265’teki Suriye-Filistin Seferi’nde pek çok kaleyi ele geçirdi. 1268 Suriye Seferi de çok başarılı geçti; yenilen Fransızlara belli kentlerde barınma hakkı tanıdı. Hicaz’a gitti. Medine ve Mekke’yi ziyaret edip hacı oldu. 23 Aralık 1269’da İsmalileri egemenliğine alıp vergiye bağladı. Kahire’ye döndüğünde Moğolların bir saldın hazırlığı içinde olduklarını haber alınca, ordusuyla Suriye’ye hareket etti. Şam’da Abaka Han’ ın elçileriyle görüştü. Üç koldan Fırat’ a doğru hareket eden Baybars’ın emirlerinden Kalavun’un komutasında gönderdiği Memluk kuvvetleri ırmağı geçtikten sonra Moğolları yendi. 17 Ocak 1276’da Moğollar ve Vezir Muinüttin Pervane’nin baskısından Şam’a kaçan Anadolu beylerinin isteğiyle Moğol egemenliğine son vermek için yeni bir sefere çıktı. Memluk emirleriyle Halep’e kadar geldi. 27 Şubat 1277’de yeniden Suriye’ye hareket etti. Anadolu içlerine yönelerek Elbistan yakınlarında Selçuklu-Moğol kuvvetlerini yendi. Moğollar Tokat’a çekildiler. Baybars, 2 Mayıs 1277’de Kayseri’yi ele geçirdi ve adına hutbe okuttu. Ancak çekilince Moğollar büyük bir kırıma giriştiler. Moğollar onbinlerce Türkü ve pek çok Selçuklu devlet adamını öldürdüler. Kentleri yakıp yıktılar. Baybars Anadolu Seferi dönüşünde hastalandı ve dizanteriden öldü. Cenazesi, vasiyeti üzerine Şam’da yaptırdığı türbesine gömüldü.
  Saltanatının en parlak ve güçlü döneminde ölen Baybars, ortaçağ Türk-İslam tarihinin büyük hükümdarlarından biri sayılır. Haçlı eferleri karşısında Yakındoğu İslâm dünyasının durumunu güçlendirdiği gibi doğudan gelen yıkıcı Moğol kuşatmasının da, Suriye ve Mısır’a yayılmasına engel oldu.


  ULAŞMAK İÇİN
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Sultan bAYBARS Kitabı Rating: 5 Reviewed By: Unknown

  Find Us On Facebook

  Scroll to Top